Quy Trình Tiêm Chủng

– Khách hàng nhận số thứ tự tự động tại quầy lễ tân (khách mới) hoặc dùng thẻ khách hàng quẹt để lấy số thứ tự tại máy lấy số (khách sử dụng thẻ khách hàng);

– Khách hàng chờ theo số thứ tự trên bảng LED để vào khu vực bác sĩ

– Khách hàng được bác sĩ gọi vào phòng theo số thứ tự hiển thị trên bảng đèn LED

– Khách hàng được bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn, giới thiệu và chỉ định tiêm vắc xin/huyết thanh cần phải tiêm trong ngày

– Khách hàng nộp tiền tiêm vắc xin/huyết thanh theo phiếu thu tiền;

– Khách nhận lại sổ tiêm/phiếu tiêm và 02 phiếu thu tiền và bộ decal dán lọ vắc xin/huyết thanh từ bộ phận Thu Ngân

– Khách hàng chờ theo số thứ tự trên đèn LED để vào khu vực tiêm chủng vắc xin.

– Y tá thực hiện quy tắc 5 ĐÚNG và kiểm tra đối chiếu các thông tin giữa phiếu thu tiền với chỉ định tiêm của bác sĩ và phiếu khám sàng lọc trước tiêm để làm căn cứ thực hiện quy trình tiêm vắc xin/huyết thanh;

– Khách hàng được xem tên vắc xin, lô sản xuất, hạn sử dụng, liều tiêm trước khi Y tá thực hiện quy trình tiêm.

– Khách hàng lưu lại 30 phút sau tiêm tại phòng theo dõi sau tiêm (nếu có bất thường phải thông báo ngay cho y bác sĩ)

– Khách hàng được kiểm tra tình trạng sức khỏe 30 phút sau tiêm và nhận lại sổ tiêm chủng/phiếu tiêm chủng tại bàn theo dõi sau tiêm trước khi ra về.