Danh mục vắc xin hiện có

STT Tên sản phẩm Quy cách  Nước SX  Phòng Bệnh Tình trạng
1 BCG Liều (Ống 10 liều) VN Vắc xin phòng bệnh Lao Còn hàng
2 Engerix B 20mcg Lọ 1ml Bỉ Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B Còn hàng
3 Engerix B 10mcg Lọ 0.5ml Bỉ Còn hàng
4 Euvax 20mcg Lọ 1ml Pháp Hết hàng
5 Euvax 10mcg Lọ 0.5ml Pháp Còn hàng
6 Hepavax gene TF 1ml Lọ 1ml Hàn Quốc Hết hàng
7 Hepavax gene TF 0.5ml Lọ 0,5 ml Hàn Quốc Hết hàng
8 Rotarix Hộp 1 liều Bỉ Vắc xin phòng bệnh tiêu

chảy cấp do virus Rota

Còn hàng
9 RotaTeq Hộp 1 liều Mỹ Còn hàng
10 Rotavin-M1 Hộp 1 liều VN Còn hàng
11 Pentaxim Hộp 1 liều Pháp Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu,
Ho gà vô bào, Uốn ván,Bại liệt,Hib
Hết hàng
12 Infanrix Hexa Hộp 1 liều Bỉ Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu,
Ho gà vô bào, Uốn ván, Viêm gan B, Bại liệt,Hib
Còn hàng
13 ADACEL Hộp 1 liều Pháp Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà vô bào, Uốn ván Hết hàng
14 Influvac Hộp 1 liều Hà Lan Vắc xin phòng bệnh Cúm Hết hàng
15 Vaxigrip 0,25ml Hộp 1 liều Pháp Hết hàng
16 Vaxigrip 0,5ml Hộp 1 liều Pháp Hết hàng
17 MMR II Hộp 1 liều Mỹ Vắc xin phòng bệnh
Sởi-Quai bị-Rubella
Còn hàng
18 Varivax Hộp 1 liều Mỹ Phòng bệnh Thủy đậu Còn hàng
19 Varicella Liều 0,5 ml Hàn Quốc Còn hàng
20 Jevax Liều VN Phòng bệnh Viêm não Nhật Bản B Còn hàng
21 Mengoc-BC Liều 0,5ml Cuba Vắc xin phòng bệnh Viêm màng não mủ do não mô cầu tuýp B-C Còn hàng
22 Avaxim 80U Hộp 1 liều Pháp Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A Trẻ em Hết hàng
23 Twinrix Hộp 1 liều Bỉ Vắc xin phòng bệnh

Viêm gan A & B

Còn hàng
24 VAT Liều VN Vắc xin phòng bệnh Uốn ván Còn hàng
25 SAT Liều VN Huyết thanh kháng Uốn ván Còn hàng
26 Verorab Liều 0,5 ml Pháp Vắc xin phòng bệnh Dại Còn hàng
27 Synflorix Liều Bỉ Vắc xin phòng bệnh Viêm phế quản, viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa do phế cầu khuẩn, nhiễm khuẩn huyết,… Còn hàng
28 Gardasil Inj Hộp 1 liều Mỹ Vắc xin phòng bệnh

Ung thư cổ tử cung

Còn hàng
29 Cervarix Hộp 1 liều Bỉ Còn hàng
30 Tetraxim Lọ 1 liều Pháp Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu,
Ho gà, Uốn ván, Bại liệt
Còn hàng
31 Typhim Vi Hộp 1 liều Pháp Vắc xin phòng bệnh Thương hàn Còn hàng
32 m-ORCVAX Liều VN Vắc xin phòng bệnh Tả Còn hàng
33 Hexaxim Hộp 1 liều Pháp Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu,
Ho gà vô bào, Uốn ván, Viêm gan B, Bại liệt,Hib
Còn hàng
34 Imojev Hộp 1 liều Pháp Viêm não Nhật bản Còn hàng

 
apa paper help